(Toyota Tân Cảng) – Chuyên mục đánh giá xe hơi, trải nghiệm thực tế các loại xe ô tô đang bán tại thị trường Việt Nam và thế giới. Đánh giá các mẫu xe mới, các mẫu xe sắp sản xuất.

Đánh giá kỹ thuật của các dòng xe mới, trải nghiệm kỹ thuật công nghệ của những chiếc siêu xe, so sánh và đánh giá các dòng xe ô tô và xe máy, phân tích chi tiết.